Kennisetningar Án Ummerkja (e. Leave No Trace Principles) eiga rætur sínar að rekja til skilaboða bandarísku ríkisskóga stofnunarinnar (e. US Forrest Service) á áttunda áratugnum varðandi hvernig ætti að tjalda á svæðum í þeirra umsjá með sem minnstu hnjaski. Þar á bæ höfðu menn gert sér grein fyrir mikilvægi þess að setja fram samræmd skilaboð varðandi ferðahegðun á svæðum í umsjón stofnunarinnar. Fram að þeim tíma hafði hver stjórnandi um sig sjálfsvald með hvaða hætti það væri gert. Leiddi það til misskilnings og óöryggi ferðalanga um hvaða reglur giltu í raun og vera á hverju svæði. Þ.e. það sem var ekki í boði á einu svæði var leyfilegt á öðru. Var því um mikið framfaraskref að ræða þegar þessi skilaboð og reglur voru samræmdar.

Frá árinu 1990 hefur sérstök stofnun, Leave No Trace Center For Outdoor Ethics (LNT), haldið utan um gerð fræðsluefnis og hófst þá samstaf við National Outdoor Leadership School (NOLS) um þjálfun leiðbeinenda og þróun kennsluefnis. Hlutverk þeirra er að stuðla að og vekja fólk til umhugsunar um ábyrga útivistarhegðun. Dagskráin byggir á sjö leiðbeinandi kennisetningum sem hvetja m.a. til skipulagningar og undirbúnings ferðalags til að minnka áhrif, “pakkaðu því niður og út” hegðun varðandi úrgang og tillitsemi við aðra gesti. Í dag er þessi dagskrá mjög útbreidd og hefur teygt anga sína út fyrir Bandaríkin og notfæra sér sem dæmi allir þjóðgarðar Bandaríkjanna sér þessa dagskrá með merkjanlegum árangri, til að sporna við neikvæðum áhrifum ferðamennsku á útivistarsvæðum.

Á vegum LNT er starfandi endurskoðunarnefnd (The Leave No Trace Educational review Committee) sem í eiga sæti fulltrúar stjórnenda verndaðra svæða, vísindamanna og sérfræðinga. Nefndin tekur reglulega mið af nýjustu vísindarannsóknum til að ganga úr skugga um að aðferðirnar séu í takt við nýjustu upplýsingar. Rannsóknir sem gerðar hafa verið benda til að fræðsla og kennisteningar Án Ummerkja séu áhrifamikil tól í kistu stjórnenda í að efla skilning og breyta hegðun gesta (Daniels og Marion, 2005Marion og Reid, 2007; Hill og Pickering, 2007; Hockett, 2008; Schumann ofl., 2009; Brown, Ham og Hughes, 2010 og York, 2012 ) . Taka sumir fræðimenn jafnvel svo djúpt í árina að segja að fræðsla skipti sköpum þegar kemur að því að minnka áhrif gesta á náttúrusvæðum hvort sem þau séu ósnortin eða þróuð (Dowling og Newsome, 2013).